אנחנו מפרסמים דעת רבינו רבי נחמן מברסלב זיע"א בעיר נתניה על ידי כך שבכל בית כנסת, בית מדרש, ישיבה וכל בית בעיר נתניה יהיו שם ספרי רביז"ל.

אבי הנחל נתניה ספרי רבי נחמן מברסלב

חדשות אחרונות באב"י הנחל נתניה

יומא דהילולא רבי ישראל דב אודסר זצ"ל

בעזרת ה' יתברך ובישועתו הגדולה היום ח"י חשוון התשפ"ד יום פטירתו של רבי ישראל דוב אודסר זכר צדיק וקדוש לברכה.זכותו תעמוד לנו ותגן בעדנו ועל כל ישראל, ובזכות מסירת נפשו על הפצת ספרי רבינו הקדוש ה' יתברך יעשה לנו נסים ונפלאות ויכניע וישבר וישמיד את כל אוייבנו עד עפר ויבוא משיח צדקנו לגאול אותנו במהרה

קרא עוד »

הכרת הטוב הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה