איסוף חודש ספטמבר לאחר החגים

אבי הנחל נתניה ספרי רבי נחמן מברסלב

חברים יקרים

יגמרו החגים בע"ה נתחיל איסוף חודש ספטמבר.

ישר כח.

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה