איסוף חודש ספטמבר 2022

חברים יקרים ואהובים.

החגים מאחורינו, איסוף ספטמבר בימים הקרובים.

תהיו בריאים וחזקים.

זכות רבינו תעמוד לכם ותגן עליכם.

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה