אתר אב"י הנחל נפתח בשעה טובה ומוצלחת

ברוך ה' בזכות רבינו הקדוש אנחנו זוכים להמשיך את פעילות ההפצה של ספרי רבינו ז"ל ועל כך תודה לכל התומכים בנו ולכל חברינו.

והנה, ברוך ה', אנחנו זוכים גם עכשיו לאתר משלנו בו נוכל לשתף ולהתעדכן בעניינים הקשורים לספרי רבינו בפרט, בהפצה, על נסיעות לאומן ועוד ועוד בעזרתו יתברך.

באתר ישנו גם איזור מיוחד לחברי אב"י הנחל נתניה.

ישתבח שמו לעד. שנזכה להמשיך בפעילות הקדושה בה תלויה גאולת ישראל לנצח – הפצת ספרי רבי נחמן מברסלב זיע"א.

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה