א גרוייסע שכוייח – איסוף חודש נובמבר

בחסדי ה' עלינו אנחנו ממשיכים ובסיעתא דשמייא בזכות רבינו איסוף חודש נובמבר הסתיים בהצלחה.

תודה רבה לכל התומכים, אשריכם ואשרינו.

חג חנוכה שמח, ישועות ושמחות לנו ולכל אחד ואחד בפרט מעמו ישראל.

לכניסת החברים.

אב"י הנחל נתניה, הפצת ספרי רבי נחמן מברסלב.

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה