ברכות למצטרפים החדשים

וזו הברכה שמברך אותנו רבי נתן מברסלב זיע"א בעלים לתרופה

השם יתברך ירחם וישפיע כל טוב, והם יהיו שלוחים לדבר מצוה ויגלגל זכות על ידם, וצדקתם תעמד להם. כי עסקנו הוא זכות הרבים לדורות גדול ועצום מאד מאד, עמק עמק מי ימצאנו.

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה