גמר חתימה טובה ופתקא טבא

כיפור מאחורינו, לפנינו סוכות.

אב"י הנחל נתניה מאחלים לכל בית ישראל גמר חתימה טובה ופתקא טבא
ושהקב"ה יתן לנו כוחות ורצונות להמשיך לעסוק בקודש בהפצת ספרי רבי נחמן מברסלב

זי"ע ועל כל ישראל אמן.

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה