האיסוף בעיצומו

זו הצדקה תלך לספרי רבינו הקדוש ואנחנו נלך לחיים טובים ולשלום. אמן ואמן. בזכותיה דרשב"י.

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה