יומא דהילולא רבי ישראל דב אודסר זצ"ל

בעזרת ה' יתברך ובישועתו הגדולה היום ח"י חשוון התשפ"ד יום פטירתו של רבי ישראל דוב אודסר זכר צדיק וקדוש לברכה.
זכותו תעמוד לנו ותגן בעדנו ועל כל ישראל, ובזכות מסירת נפשו על הפצת ספרי רבינו הקדוש ה' יתברך יעשה לנו נסים ונפלאות ויכניע וישבר וישמיד את כל אוייבנו עד עפר ויבוא משיח צדקנו לגאול אותנו במהרה ברחמים.

שמות להזכיר בציון הקדוש. פה למטה.

צדקה לספרי רבינו.

ישועות, נחמות ושמחות.

שתף בווצאפ.

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה

תודה.

קיבלנו את ההודעה.