מחזלשים

אבי הנחל נתניה ספרי רבי נחמן מברסלב

אב"י הנחל נתניה חוזרים לשגרה וממשיכים בפעילות ההפצה.

בהזדמנות זו אנו מודים לתורמינו ותומכינו על העקשנות וההתמדה.

עדכונים על האיסופים יש בכניסת החברים בתפריט הראשי.

המעוניינים להצטרף לחבוריתנו הקדושה – לחצו כאן על הקישור.

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה