מלחמת שמחת תורה תשפד

אין לי מושג איך כזה אסון נוראי בסדר גודל משוגע שכזה יכול לקרות. אין לי שום הסברים טבעיים לכך. אני פשוט חושב שמאד כדאי ועדיף לחדול מכל מיני קונספירציות ותאוריות ולבחור באמת, היא תורתינו הקדושה, היא אמונתינו הקדושה, ולהאמין שהכל מן שמיא ואם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר ויש להרבות בתפילה, בתורה, בתשובה ובצדקה כדי להעביר את רוע הגזרה הנוראה הזאת.

אתמול חבר שלי, מ"מ שהיה איתי בסדיר בגבעתי, היה כלוא בתוך ממ"ד עם אחים שלו בקיבוץ בארי. משפחה נוספת של חבר נמצאים בכפר עזה ולא יודעים מה עלה בגורלם. עדיין. אחת מחברות המשפחה נחטפה אל תוך הרצועה בידי המחבלים הנאצים הרשעים ימח שמם ידח זכרם מן העולם.

הקב"ה בוודאי לא ישאר חייב למי שמתעלל ככה התעללות פיזיות ונפשיות בבנים היקרים שלו. וזה הזמן לשאת תפילה אליו באופן הכי ישיר ולבקש ממנו שישמיד, יכניע, יאבד, יכלה את כל אוייבנו ואת הקמים לרעתינו.

אין לי יותר פלטופ. אין לי יותר טריג'. אין לי ווסט. ואין לי שום דמיון מכל הדברים האלה. כל מה שהיה לי וכל מה שיש לנו וכל מה שיהיה לנו זו אך ורק תפילה. כי למצב כזה – חייבים שידוד הטבע.

ה' יקום דמם של כל אלו הנרצחו על קדושת יהדותם. ויראה בעניינו ויצילנו מכל צרה וצוקה.

איי אבא אבא. אבא!!!

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה