עדכון איסוף חודש דצמבר אב"י הנחל נתניה

חברים יקרים. עדכון באיזור החברים על איסוף הצדקה של דצמבר.

ישועות במהרה ונרננה ונשמחה בכל ימינו.

אב"י הנחל נתניה הפצת ספרי רבי נחמן מברסלב

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה