עדכון ינואר-פברואר

הצילני הצילני הצילני הצילני מקליפת המן עמלק

הצילני הצילני הצילני הצילני מקליפת המן עמלק

וזכני לקדושת מרדכי ואסתר

חברים יקרים עדכון באיזור החברים על ינואר-פברואר
א גרוייסע שכוייח, קיפ איט אפ

פורים שמח ומשמח

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה