ריח של חדש – ליקוטי הלכות בהוצאת מלא וגדיש

הרבה חיכו לזה הרבה זמן ועכשיו זה יוצא במהדורה נפלאה ומהודרת.

ליקוטי הלכות של מוהרנ"ת זצוק"ל גודל כיס, משהו נפלא. חובה לכל אחד.

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה