שלום חברים יקרים – עדכון לגבי חודש אוגוסט

נכון, אנחנו כרגע באמצע ספטמבר פחות או יותר, אבל עדיין ישנן עוד 2 קופות שצריך לאסוף בעזרת ה'.

אז קודם כל תודה רבה למי שתורם ותומך – בזכות רבינו תראו את ישועתכם עין בעין בקרוב ממש !

ובעז"ה נפרסם בהמשך גם באתר וגם באיסוף הבא את הספרים שהפצנו וכמה אספנו.

א גרוייסע שכוייח. והעיקר – רק שמחה.

אב"י הנחל נתניה.

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה