תודה לתומכינו! עדכון באיזור החברים

שנינו במסכת אבות (פרק ה משנה יח), "כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו". וזיכוי רבים כזה גדול, קדוש ונשגב של הפצת ספרי רביז"ל – אין לנו הבנה כלל מה גודל הזכות הזו שנפלה בחלקו של כל אחד ואחד מאיתנו שנתן עבור ספרי רבינו.

נוסף עדכון בכניסת החברים. תודה רבה, זכות רבינו תגן עלינו ובעדינו ועל כל עם ישראל. אשרינו.

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה