תרבחו ותסעדו – אחלה מימונה בעולם

חסדי ה' עלינו יצאנו ממצרים, אכלנו מצה לחם אמונה ורפואה ועכשיו מחזלשים כשהמימונה עושה שמח לכולם.

נמשיך להיות בקשר בקבוצה שלנו ונעדכן בקרוב לגבי איסוף אפריל

הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה