אודות אב"י הנחל נתניה

אנחנו קבוצה של חברים נתנייתים שבאו כולם סביב הרעיון והעצה לתמוך בהפצת ספרי רבינו. אנחנו לא גוף מסחרי ואנחנו לא עושים מכירות. לא מעניין אותנו אם אחד החברים נתן שקל והשני נתן מאה, זיכוי הרבים נשאר אותו זיכוי הרבים בלי קשר לגובה הצדקה. ערך מרכזי אצלנו הוא הפשטות. אם הצלחנו לאסוף שלושה שקלים – אומרים תודה למלכו של עולם וקונים בזה תיקון הכללי. כל שקל שאנחנו אוספים מיועד אך ורק לספרי רבינו ולא שום דבר אחר מלבד זה. כל שאר הדברים – האתר, המיתוג, שינוע הספרים, ההפצה ועוד שאר פעילויות – הכל נעשה במאה אחוז התנדבות. קיימת שקיפות מלאה וכל אחד מהחברים יכול לראות כמה הוא הסכום שנאסף ואלו ספרים רכשנו. קראנו לקבוצה "אב"י הנחל נתניה" כיון ש"אב"י הנחל" הוא שם ספרו של החסיד רבי ישראל דב אודסר זצ"ל שמסר נפשו על הפצת ספרי רבינו. ו"נתניה" כיון שזה איזור הפעילות שלנו. ויש בשמה של עיר זו גם כן להזכיר את שמו של תלמידו המיוחד והמובהק של רבינו, רבי נתן, שכתב במכתביו "עלים לתרופה" וזו היא לשונו – "השם יתברך ירחם על עמו ישראל, שיפוצו מעיינותיו חוצה, כי בהם תלויים כל הישועות של כל ישראל לנצח."

לוגו אב"י הנחל נתניה

הכרת הטוב הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה