הצטרפות לאב"י הנחל נתניה – לא מנתניה

אנחנו קבוצה של חברים נתנייתים שעוסקים בפשיטות בהפצת ספרי רביז"ל ואין לנו כוחות ומשאבים להגיע למקומות מחוץ לעיר.

אנחנו לא מסחרה ולא עושים ביזנס. מחילה.

ואשריך על הרצון הטוב, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. קח לך ספרי רבינו והפץ אותם בישראל.

הכרת הטוב הכרת הטוב

לכל תומכינו, מכרינו וידידנו על תרומתכם והשתדלותכם בהפצת המעיינות חוצה, הן הן ספרי רביז"ל. זכות רבינו הקדוש תגן עליכם ובעדכם ותזכו לראות ישועתכם הקרובה ממש עין בעין.

לוגו אב"י הנחל נתניה